Skip to main content

Der er mange slags veteraner. Her er et billede af et internationalt kontingent af politifolk og afspejler politisamarbejdet i FN regi.
Mange politifolk er veteraner er således mere end velkomne hos Veteransupport. Sygehjælpere og sundhedspersonale, sygeplejersker som også er en del af forsvarets “sygehusfunktion”. På tjeneste skaber de en tryghed for soldaterne og med en god bemanding på skadestuerne får de en masse erfaringer, de ikke ville få hjemme. Vi samarbejder for en fælles støtte da vi alle har de samme udfordringer.