Skip to main content

Den Alternative VeteranMedalje er et supplement til Kronborg VeteranMedalje.

I forbindelse med COVID-19, hvor man ikke måtte samles, fremkom konceptet Den Alternative VeteranMarch.

VeteranSupport.DK ikke måtte gennemføre sit årligt tilbagevende arrangement, Kronborg VeteranMarch.

Danskerne måtte godt gå ture i familiegrupper lokalt, hvorfor det blev arrangeret, at man stadig kunne støtte veteranerne, ved en gåtur. Ideen var at man havde startsted på sin bopæl, og mål samme sted, blot skulle man holde den sociale afstand, der var anbefalet fra sundhedsyndighedernes side.

Man skulle så selv ligge sin rute på 7,5 km – 15 km – eller 30 km.

Ved at donere kr. 150,00 pr. medalje, kunne man så bestille det antal man havde behov for.

Succesen blev så stor, både i Danmark, men også fra Tyskland, Sverige, Luxembourg, Frankrig, England og endda Canada og USA kom der bestillinger på medaljer.

Da COVID-19 klingede af, fortsatte folk med at bestille medaljer, for flere steder blev det en årligt tilbagevendende begivenhed.. At støtte danske veteraner, ved at gå Den Alternative VeteranMarch.

Og traditionen fortsætter.

Ved Gardermarchen i Høvelte kan man gå marchen parallelt med Gardermarchen, og så påsættes der en Livgardersol på båndet, for at vise hvor den er gennemført henne. Dette er også blevet en tradition ved FlyverMarchen i Karup, her bliver der blot sat en flyvervinge på.

VeteranSupport.DK tilbyder derfor alle, der har lyst til at arrangere en gåtur i deres lokalområde, og samtidig støtte veteransagen, at købe den Alternative VeteranMedalje.

Den findes i 3 kategorier, hvor båndets farve viser distancen. Blå er 7,5 km, hvid er 15 km, og rød er 30 km.

Bemærk! Sølvtal og Pins er ikke medfølgende.