Skip to main content

Markering af 60 året for UNFICYP

Danmarks anerkendelse af indsatsen på den største danske FN mission ved UNFICYP – CYPERN

16. august 2024, kl. 11.00 på Kastellet

VeteranSupport.dk indbyder til markering af 60 året for UNFICYP oprettelse på Cypern 1964 og 50 årsdagen for våbenhvilen 16. august 1974. Samme dag som vi mistede sergent Benth Schultz Christensen og konstabel Carsten Busk Andersen. Vi mindes de 24 faldne og ærer den store indsats, som er ydet af over 23000 danske soldater. Vi indbyder ALLE som har forrettet tjeneste ved DANCON UNFICYP til markering med kranselægning ved mindesmærket og efterfølgende reception.

Formålet med markeringen er flerdelt. VeteranSupport.dk mener, at DANCON UNFICYP fortjener anerkendelse for sin store indsats. Over 23000 danske FN-soldater i en mission i en anden tid og et andet mandat. Den fortjener ikke at blive betegnet som “en feriemission”.

Vi skal mindes de 24 faldne. VeteranSupport.dk gennemfører en indsamling blandt ældre DANCON UNFICYP veteraner og Danmarks befolkning til fordel for yngre veteraner til at forbedre den veteranhjælp, der dagligt gennemføres over for veteraner med ar på krop og sjæl. Der mangler midler.

Indsamlingen gennemføres i perioden 16. august 2023 – 16. august 2024.  Generelle donationer kan indbetales på MobilePay  16772 eller på bank Reg. nr. 9056 konto 1580359120. Fra udlandet  IBAN DK1490561580359120 SWIFT-adresse/BIC : SPNODK22

Mærk gerne donationer med “UNFICYP 2024”

Tilmelding

Arrangementet er naturligvis gratis, men vi beder om tilmelding i perioden 16. august – 16. november 2023 for, at vi kan dimensionere arrangementet og søge støtte hertil.

Skulle der komme flere tilmeldinger end Kastellet og arrangementet kan bære, bliver det desværre “efter først til mølle”.

Husk TILMELDING i tide. Du vil modtage erindringsartikler imod slutningen af 2023/begyndelsen af 2024 til GLS shop.

Desuden ved indbetaling af donationer til bestilling af følgende erindringsæsker og tillægsartikler. De anførte beløb inkluderer varens omkostning inkl. moms og fragt og herudover en anseelig donation. Fragt udgår.

Erindringsartiklerne udbydes ved bestilling. i samme periode som tilmelding – 16. august – 1. november 2023. Sendes til nærmeste GLS Shop nær opgivet adresse med besked pr. SMS på opgivet mobilnummer. Udsendes senest december 2023 PRIMO jubilæumsåret 2024.

Indsamlingen gennemføres tillige i Sverige, Finland, Irland, Canada, Storbritannien og Østrig samt deltagerlandene fra 1964 og 1974 ved UNFICYP. Halvdelen af indkomne donationer fra disse lande returneres til veteranarbejdet her, og den anden halvdel forbliver til gavn for veteranarbejdet I Danmark.

Lad os alle håbe på bred opbakning til indsamlingen i alle syv lande, og til arrangementet I Kastellet 16. august 2024 – til gavn for veteranarbejdet.

På vores webshop kan du se vores UNFICYP produkter.

Her kan du blandt andet finde erindringsæsken, kasketter, m.m.

Se mere om UNFICYP produkter her

CYPERN UNFICYP

I snart 60 år har der været internationale styrker på Cypern. En mission, som Danmark gennem årene har bidraget til med både soldater, sygeplejersker og dansk politi.

Konflikten på Cypern har været en langvarig og kompleks konflikt, der har påvirket øen og dens befolkning i årtier. 23.000 danske soldater har igennem årene været i FN-tjeneste på Cypern, og på den måde er det det hidtil største danske bidrag til en FN-mission fra 1964 og frem.

De danske soldater har været en del af den fredsbevarende styrke, der har forsøgt at forhindre konflikter mellem græsk-cyprioterne og tyrkisk-cyprioterne. Missionen på Cypern varede for Danmarks vedkommende fra 1964 frem til og med 1994, hvorefter de danske soldater blev trukket hjem. I alt døde 24 danske soldater. De fleste døde i uheld eller af hjertestop.

De første år fra 1994 og frem til midten af 1970´erne var hårde missioner, hvor flere danske soldater omkom eller blev udsat for angreb. Det danske bidrag til FN-styrken på Cypern har også styrket Danmarks relationer til andre lande, der deltager i fredsbevarende operationer.

Fredsoperationen på Cypern, UNFICYP, er en af de ældste FN-operationer.

Områder

Cypern

Ramme

FN

Tidsinterval

1964-1992

Aktuel

Nej

UNFICYP

Antal udsendelser: ca. 23.346*

* Dette tal tager ikke højde for, at nogle soldater kan have været af sted flere gange. Der er derfor tale om antallet af udsendelser, ikke udsendte.

Tab

Antal omkomne: 24

Konflikten på Cypern

Problematikken på Cypern tog sin begyndelse, da øen opnåede uafhængighed fra Storbritannien i 1960.

Her skulle de græske og tyrkiske cyprioter samarbejde om at danne en fælles samfundsstruktur. Imidlertid brød samarbejdet mellem de to befolkningsgrupper sammen i 1964, hvilket resulterede i væbnede konflikter mellem græskcyprioter og tyrkiskcyprioter.

I første omgang forsøgte britiske soldater at gribe ind for at stoppe kamphandlingerne, men de blev i marts 1964 erstattet af FN-styrken United Nations Forces in Cyprus (UNFICYP). Både Grækenland og Tyrkiet accepterede FN’s indsats for at skabe betingelser for en fredsaftale på øen.

I perioden maj-juni 1964 ankom 1000 danske FN-soldater til Cypern. Sammen med soldater fra Canada, Finland, Irland og Sverige havde de til opgave at forhindre yderligere eskalation af konflikten, bidrage til at genoprette ro og orden samt hjælpe Cyperns befolkning med at genoptage en normal hverdag.

I de første seks år var det danske kontingent placeret i byen Nicosia, hvor de primært udførte patruljering langs “den grønne linje,” der adskilte græskcyprioter og tyrkiskcyprioter i byen. UNFICYP blev omstruktureret i 1970, og den danske styrke, nu reduceret til 300 soldater, blev flyttet til det kuperede og frugtbare Lefkadistrikt.

Nyttige links

Forhenværende soldat Lars Kongsted fortæller om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores veteraner.

Beretning udgivet som podcast:

https://www.udsendtafdanmark.dk/2023/05/24/hvordan-hjaelper-vi-veteranerne-bedst/

TV Nordkysten:

https://youtube.com/watch?v=V2BEpqpOZU8&si=hoqxwrl-ll64d2g0

Danske FN-soldater i krig

Cyperns udfordringer eskalerede i 1970’erne, da interne konflikter brød ud blandt græskcyprioterne.

Den 15. juli 1974 greb den græskcypriotiske nationalgarde magten i den græskkontrollerede del af øen gennem et kup. Kuppet blev støttet af militærjuntaen i Grækenland og udgjorde en krænkelse af de internationale aftaler vedrørende Cypern. Dette førte til, at Tyrkiet intervenere og invaderede Cypern for at beskytte tyrkiskcyprioterne. Desværre befandt de danske soldater sig i skudlinjen, da kamphandlinger brød ud i Lefkadistriktet mellem tyrkiske tropper, tyrkiskcyprioter og den græskcypriotiske nationalgarde.

Situationen var særligt farlig for de danske soldater, der tjente på isolerede observationsposter, og de endte pludselig midt i en intens granat- og kugleregn på slagmarken. De danske styrker arbejdede hårdt på at evakuere deres kammerater fra observationsposterne.

Denne opgave var ekstremt udfordrende, da krigens parter ikke respekterede neutraliteten hos FN-soldaterne og kunne finde på at skyde mod dem. Samtidig manglede de danske soldater pansrede køretøjer, der kunne beskytte dem mod ild fra håndvåben. En dansk soldat blev såret af skud i ryggen den 21. juli, da han forsøgte at forlade en observationspost.

Ikke desto mindre lykkedes det at få alle danske soldater i sikkerhed i de danske lejre.

16. august 1974 kl. 18.00 er det 50 år siden våbenhvilen blev iværksat på Cypern efter Tyrkiets invasion. Kl. ca. 20.10 kørte en dansk folkevognsbus med OP-hold på 5 soldater et græsk udlagt minefelt ved Ambelikou. Et redningskommando blev indsat, og det lykkedes at få evakueret 4 mand heraf 3 sårede. Fører for OP blev dræbt og 1 af de hårdt sårede afgik ved døden kl. 23.00 på det danske infirmeri i Xeros-lejren. 2 sårede blev evakueret med helikopter til Akrotiri Hospital, og overlevede.