Skip to main content

Hvad er mission & vision?

Foreningen er en civil og privat nonprofit forening som er til for danske veteraner, fra forsvaret, politiet, beredskabet, læger, sygeplejesker og andre som har været udsendt, støtter os eller på anden måde har deltaget. Vi hjælpe når problemerne banker på.

Vi arbejder med midler tilvejebragt gennem fundraising, donationer, festival og indsamlinger, samt ved salg af merchandise. Vi har samvirke med andre foreninger, til styrkelse af vores indsatsområder. Vi arbejder for et godt socialt fælleskab og gode relationer.