March2019 FORHANDLERE STØTTE KØB KONTAKT

VETERANSUPPORT.DK

For veteraner, med veteraner

Alternativ Veteranmarch 2021

alternativveteranmarch 2021
Veteransupport.dk gennemfører i 2021 den alternative Veteranmarch. Arrangementet foregår i hele Danmark eller ude i den store verden.
Dette har Veteransupport.dk sat i værk pga covid-19 krisen, Således at vi fortsat kan støtte veteraner, med veteraner trods covid krisen.VETERANMARCHEN 3-4. JUNI 2022

veteranmarch 2022
Veteransupport.dk gennemfører 3-4. juni 2022 Veteranmarch. Arrangementet foregår i området omkring Kronborg slot og Hellebæk -
Det bliver en festlig dag for alle aldre med forskellige fysisk formåen - Alle er velkomne til at deltage i marchen, så kom og støt et godt formål. Overskud fra arrangementet går til Veteranstøtte.

KLIK:
Køb billetter til VeteranMarchen.DK & Festival 2022

Veteranmarch & musikfestival : 150 kr
Musikfestival voksen : 100 kr
Musikfestival barn : 80 kr
Støtte, donationer, gaver og skattefritagelse
Vi takker af hjertet for alt opbakning til alle vores veteraner, og derved at veteransupport.dk kan gøre en forskel.
Både privatpersoner og virksomheder kan få fradrag for støtte, donationer og gaver givet til
velgørenhedsarbejde.

Støtte, donationer og gaver til Veteransupport.dk generelle formål er fradragsberettiget med
op til 17.000 kr. i 2021 (16.600 i 2020)
Donationer og støtte kan indbetales direkte til foreningens bankkonto, via mobilepay eller
som kontant betaling.

Betalinger i Danmark:
MobilePay: 16772
Bankkonto DK:
SPAR NORD BANK Reg. Nr. 9056 konto1580121396
Betalinger fra udlandet:
IBAN Nr.: DK7290561580121396 SWIFT: SPNODK22

Støtte i henhold til den til enhver tid gældende Ligningslov registreres og oversendes til
SKAT af foreningens bestyrelse.
Medlemskab følger kalenderåret 1. januar til 31. december.
Såfremt der ønskes skattefritagelse for donationer, gaver eller støtte, skal foreningen som
minimum have oplyst navn og CPR-nr. eller CVR nr


MedlemskabAdgang til at blive medlem af foreningen med stemmeret har enhver, som har betalt minimum kr. 201 i støtte til foreningen per kalenderår, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.

Adgang til at blive støttemedlem af foreningen uden stemmeret har enhver, som har ytret ønsker herom enten via foreningens Facebookside eller via e-mail til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.”

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller ved udløb.

Udvidede bestyrelsesmedlemmer som fremgår af oversigt over udvidede bestyrelse, er alene en støttefunktion til bestyrelsen. De deltager som hovedregel ikke i bestyrelsesmøder men kan indkaldes af formanden ved særligt behov til behandling af enkelte punkter på bestyrelsesdagsordenen. Udvidede bestyrelsesmedlemmer har som alle andre medlemmer eller støttemedlemmer mulighed for at deltage i generalforsamlinger såfremt de opfylder kriterierne herfor.

Ambassadører indstilles til og vælges af bestyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende kriterier herfor vedtaget af bestyrelse.
STØTTE PRODUKTERProdukter kan bestilles via mail til info@veteransupport.dk og betales via
bankoverførsel.
Produkter kan tillige købes på vore åbne arrangementer hvor betaling kan ske via
kontantkøb eller Mobilepay eller direkte fra vores forhandlere se herunder.
FORHANDLERE

Køb VeteranSupport.dk merchandise hos disse forhandlere / foreninger / samarbejdspartnere
Tak til netværket!

KONTAKT


H.P. Christensensvej 1,3000 Helsingør

TLF: Tilgår

Email: info@veteransupport.dk


Skriv besked:

NYHEDSBREVE

Danish_veteran_flag

Foreningens formål:


Stk.1 Formålet er at støtte veteraner og efterladte i samarbejde med andre organisationer og foreninger med midler skaffet ved fondraising og indsamlinger, samt salg af merchandise (non-profit). Midlerne fordeles til veteraner og efterladte eller projekter til støtte for disse ud fra ansøgninger, samt udvælgelse af projekter. Foreningen skal søge at samvirke med andre støtteforeninger tiil styrkelse af hele grundideen. Støtte til veteranarbejdet begrænses ikke kun til økonomisk bistand men også til hjælp i en bred forstand.